02 juni 2014

Fem Lean prinsipp, eller sekvens, om du vil

De fem hovedbitene i Lean er (a) Verdi, som definert av kunden, (b) Verdistrøm, alle verdiøkende eller ikke-verdiøkende tiltak/aktiviteter, (c) Flyt, kontinuerlig flyt som ikke skaper forsinkelse/hindring, (d) Trekk (engelsk Pull), produksjon eller prosess i henhold til etterspørsel, og (e) Perfeksjon, ikke å stoppe forbedringen, men fortsette med Lean.

Enkelt sagt betyr dette at dersom vi forstår hva som gir kunden verdi, og vi vet hvordan den verdien skapes så kan vi sørge for god flyt av alle underliggende prosesser/oppgaver, slik at vi kun produserer ved etterspørsel, og at vi fortsetter forbedringsarbeidet. I et laboratorium jeg jobbet med for en stund siden, definerte laboratorieteknikerne (kunden) verdien i å få riktig produkt i rett tid som det absolutt viktigste, og vi etablerte derfor et "kanban" system som satte innkjøperen i stand til å levere dette bedre enn tidligere; vi fikk redusert lagerbeholdning, rett vare i rett kvalitet, til rett tid. I denne interne verdistrømmen var pris ikke noe laboratorierteknikerne var interessert i, de måtte ha rett produkt til rett tid (det er imidlertid viktig for bedriften, men har ingen åpenbar plass i denne verdistrømmen). Råvare-/Produktpris håndteres i en annen verdistrøm i denne bio-tech bedriften.

Ordning och reda, hva gjør vi med 5S?

5S er standardisert oppryddning. Ordene Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu og Shitsuke betegner ulike faser/prosesser for å minimalisere Muda(waste). På engelsk er dette ofte omskrevet til Sort, Straighten, Sweep/Shine, Standardize og Sustain som dere kan se i figuren under. På norsk kan vi si at fasene er;
1. Sortere
2. Systematisere/organisere
3. Skinne; vaske, rydde
4. Standardisere rutiner og oppgaver
5. Sikre; sørge for at rutiner og oppgaver vedlikeholdes og forbedres


Dermed kan vi på en relativt enkelt måte unngå sløsing.

Hva er egentlig lean?

Først, jeg skal ikke prøve å gi et uttømmende svar. Enkelt sagt er lean en metode for å skape et system med kontinuerlig forbedringsarbeid i bedriften(e), slik at all innsats som gjøres skaper verdi for kunden(e). Tradisjonellt er det brukt i industrien. Wikipedia har en grei artikkel om emnet her: <http://en.wikipedia.org/wiki/Lean_manufacturing>

"A continuing agreement among all the firms sharing the value stream for a product family to correctly specify value from the standpoint of the end customer, remove wasteful actions from the value stream, and make those actions which do create value occur in a continuous flow as pulled by the customer"  fra Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation av James P. Womack og Daniel T. Jones, Simon & Schuster, New York (1996).

Her ses hele verdistrømmen i sammenheng fra råvare til kunde, men i startfasen er det ofte mer relevant for den enkelte bedrift å se på interne verdistrømmer ut til kunde. Som man vil forstå, kan det lages flere mindre verdistrømmer, hvor "kunden" for eksempel er en kollega: Innkjøperen som leverer vare til en prosess eller lignende. I alle tilfeller handler det om å unngå unødvendige prosesser eller oppgaver (eliminate waste). Det snakkes ofte om syv "wastes":
1. Defects (sløsing ved å lage feilvarer, bestille feil o.l)
2. Overproduction (sløsing ved å lage for mye, eller 
3. Transportation (selvforklarende)
4. Waiting (basert på JIT, just-in-time inventory fra Toyota Production System, eller kaste bort tid på å vente på at en kollega skal bli ferdig med sin prosess før du kan fortsette)
5. Inventory (sløsing med for store lagre, men de må ikke være for små heller, da blir det venting..)
6. Motion (bortkastet bevegelse, typisk i produksjon hvor man må bevege seg mye, eller ved å måtte hente deler som kunne vært lagret nærmere)
7. Processing (eller overprosessering, høyere kvalitet enn nødvendig(e.g. enn etterspurt), dokumentasjon o.l.)

Mange snakker også om en åttende; waste of human potential, eller underforbruk eller feilbruk av ansattes spesielle resursser.

Jeg fant også denne TIM WOODS husketeknikken på isixsigma.com, hvor det er med åtte "wastes":
T – Transport – Moving people, products & information
I – Inventory – Storing parts, pieces, documentation ahead of requirements
M – Motion – Bending, turning, reaching, lifting
W – Waiting – For parts, information, instructions, equipment
O – Over production – Making more than is IMMEDIATELY required
O – Over processing – Tighter tolerances or higher grade materials than are necessary
D – Defects – Rework, scrap, incorrect documentation
S – Skills – Under utilizing capabilities, delegating tasks with inadequate training
<http://www.isixsigma.com/dictionary/8-wastes-of-lean/> (hentet juni 2014)

Å komme i gang med et opplegg for kontinuerlig forbedring i bedriften er etter min mening en nødvendighet; omgivelsene endres så raskt at "sånn har vi alltid gjordt det" simpelthen ikke er godt nok. 

Oppryddning

Litt sen vårrengjøring, men jeg har slettet gamle innlegg, og laget en plan for videre fremdrift her på Sideblikk.

30 oktober 2009

Prosjekt

Har vi tenkt på alt som kan gå galt nå da? Brann i kjelleren, svineinfluensa på loftet, og svigermor i stua...Det kan lønne seg å være forberedt! Eller som han sa, engelskmannen, Proper Planning and Preparation Prevents (Piss) Poor Performance.